DEPARTAMENTI PËR ADMINISTRATË, FINANCA DHE TEKNOLOGJI INFORMATIVE

DEPARTAMENTI PËR ADMINISTRATË, FINANCA DHE TEKNOLOGJI INFORMATIVE

Rrustem Abiti - Drejtor
Email: rrustem.abiti@oek-kcc.org
Nr.Tel: +37745597000
Publikuar më 22.01.2018