Statuti

Statuti

Ky statut rregullon detyrat dhe aktivitetet e Odës Ekonomike të Kosovës të drejtat dhe detyrat e anëtarëve së Odës, menaxhimin e çështjeve të Odës, format e organizimit dhe punës së Odës, themelimin e zyrave të Odës jashtë vendit, Arbitrazhit të Përhershëm  në Odë, bashkëpunimin me autoritetet shtetërore, organizatat dhe odat tjera, aktet e përgjithshme të Odës dhe kalimin e saj, punën publike të Odës, shërbimin profesional të Odës dhe realizimin e fondeve për punën e Odës.

Për më shumë rreth statutit të OEK-ut, shkarkoni këtu.

Publikuar më 12.01.2018