Shërbimi profesional

Shërbimi profesional

Oda e ka shërbimin profesional për kryerjen e punëve që lidhen me aktivitetet e tërë mekanizmit të Odës në nivelin qendror, në nivelin e shoqatave të degëve dhe të Njësive Rajonale.

Shërbimi profesional i ka këto departamente:

Departamenti për Politika dhe Komunikim Strategjik
Departamenti për shërbime të përgjithshme për anëtarë dhe shoqata
Departamenti për administratë, financa dhe teknologji informative
Departamenti për Arsim profesional
Menaxhimi i cilësisë

Publikuar më 19.01.2018