Raportet e Auditimit

Raportet e Auditimit

Raportin e auditmit për vitin 2020 mund ta shkarkoni këtu.

Raportin e auditmit për vitin 2019 mund ta shkarkoni këtu.

Raportin e auditmit për vitin 2018 mund ta shkarkoni këtu.  

Raportin e auditmit për vitin 2017 mund ta shkarkoni këtu.  

Raportin e auditmit për vitin 2016 mund ta shkarkoni  këtu.

Raportin e auditmit për vitin 2015 mund ta shkarkoni këtu.

 

 

 

Publikuar më 26.01.2018