Partneret

Oda Ekonomike e Kosovës në vazhdimësi ka arritur suksese përmes bashkëpunimeve te vazhdueshme me partneret e saj vendore dhe ndërkombëtare. 

Publikuar më 24.01.2018