Oda Ekonomike e Kosovës e licencuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, organizon trajnime nga fusha e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë.

Oda Ekonomike e Kosovës e licencuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, organizon trajnime nga fusha e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë.

Trajnimi “Specialit themelorë i sigurisë dhe shëndetit në punë”

Apliko për pjesëmarje këtu.

 

Trajnimi “Ekspert i avancuar i sigurisë dhe shëndetit në punë”

Apliko për pjesëmarje këtu.

 

Trajnimi “Ekspert i sigurisë dhe shëndetit në punë”

Apliko për pjesëmarje këtu.

Publikuar më 21.04.2022