AKREDITUAR  nga  AUTORITETI KOMBËTAR I KUALIFIKIMEVE

AKREDITUAR nga AUTORITETI KOMBËTAR I KUALIFIKIMEVE

Këshilli Drejtues (KD) i Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve (AKK), në mbledhjen e mbajtur më 20.08.2021 ka nxjerr vendimin përmes të cilit Oda Ekonomike e  Kosovës

akreditohet

për periudhën tre (3) vjeçare, me kualifikimet e aprovuara në Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve (KKK).

Kualifikimet:

INSTRUKTOR NE VENDIN E PUNËS   dhe VLERËSUES I Pronave te paluajtshme

Publikuar më 23.08.2021