Trajnimin lidhur me Aplikikin e Statistikes ne SPSS.

Trajnimin lidhur me Aplikikin e Statistikes ne SPSS.

Ne kuader te vazhdimesise se punes lidhur me Barometrin e Shkathesive ne Kosove, Projekti #ALLED2 ne bashkepunim me Oda Ekonomike e Kosovës, është duke mbajtur Trajnimin lidhur me Aplikikin e Statistikes ne SPSS. Publikuar më 22.06.2021