Fondi rajonal i sfidave

Fondi rajonal i sfidave

Fondi Rajonal i Sfidave ofron një avantazh konkurrues për bizneset pjesëmarrëse në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. Nëpërmjet këtij Fondi, VTI-të krijojnë partneritet me ndërmarrjet për të personalizuar programet e trajnimit bashkëpunues dhe studentët mësojnë aftësitë e nevojshme për biznesin tuaj. Projektet që do të mbështeten do të jenë të fokusuara tek krijimi ose përmirësimi i trajnimeve bashkëpunuese në mes të shkollave dhe bizneseve. Për të mësuar më shumë rreth përfitimeve të këtij fondi dhe  mundësive për aplikim gjeni broshruat me informata.

Aplikoni për mbështetje nga RCF mund ta shkarkoni këtu.

Aplikoni për mbështetje nga RCF mund ta shkarkoni këtu.

 

Publikuar më 11.03.2021