Qeveria të alokojë së paku 300 milionë eurove për fazën emergjente të mbështetjes së sektorit privat

Qeveria të alokojë së paku 300 milionë eurove për fazën emergjente të mbështetjes së sektorit privat

Qeveria të alokojë së paku 300 milionë eurove për fazën emergjente të mbështetjes së sektorit privat

Prishtinë, 27 mars 2020 - Duke e parë me shqetësim situatën ekonomike të krijuar pas shpërthimit të pandemisë COVID-19, Oda Ekonomike e Kosovës, Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare, Këshilli i Investitorëve Evropianë dhe Klubi i Prodhuesve të Kosovës, kërkojnë nga Qeveria në detyrë e Republikës së Kosovës që të prezantojë me prioritet pakon e masave emergjente në mbështetje të ndërmarrjeve dhe punonjësve të goditur nga masat e ndërmarra për përhapjen e pandemisë.

Duke përsëritur qëndrimin e tyre se mbrojtja e sektorit privat është jetike për një ekonomi të qëndrueshme dhe mirëqenie, ashtu si edhe për të ruajtur aftësinë e shtetit për mbledhjen e të hyrave buxhetore, organizatat që përfaqësojnë interesat e sektorit privat, ritheksojnë nevojën e përpilimit dhe zbatimit të një programi të mbështetjes qeveritare me qëllim të ndërhyrjes së shpejtë dhe gjithëpërfshirëse për shpëtimin e vendeve të punës.

Duke pasur parasysh impaktin tejet negativ që pandemia COVID-19 ka pasur në tërë sistemin ekonomik dhe vonesën e institucioneve për t’u dalë në ndihmë ndërmarrjeve të prekura, një numër i madh i punonjësve të vendit do të mbeten pa të ardhura që nga muaji mars. Një situatë e tillë do të ndikonte në thellimin e mëtejmë të gjendjes, tashmë të vështirë sociale në vend.

Prandaj organizatat e biznesit i kërkojnë Qeverisë që jo më larg se këtë javë të aprovojë programin e likuiditetit i cili do të përfshinte: (1) Një pako financiare në vlerë prej së paku 300 milionë eurosh për fazën emergjente, (2) Subvencionimin e pagave për punonjësit e të gjitha ndërmarrjeve, aktiviteti i të cilave është ndërprerë apo vështirësuar në masë të madhe, (3) Subvencionimin e pagesave të qirasë për të gjitha ndërmarrjet, aktiviteti i të cilave është ndërprerë apo vështirësuar në masë të madhe, dhe (4) Subvencionimin e të gjitha shpenzimeve të tjera operative për të gjitha ndërmarrjet aktiviteti i të cilave është ndërprerë apo vështirësuar në masë të madhe.

Organizatat e biznesit besojnë fuqishëm se Kosova ka kapacitetet e nevojshme buxhetore për ndërhyrje financiare, që do të mund të realizohej përmes riorientimit të mjeteve të planifikuara për investime kapitale, në programin e propozuar të likuiditetit. Po ashtu, odat ekonomike rikujtojnë Qeverinë se përqindja e borxhit publik ndaj bruto produktit vendor është e ulët, gjë që lejon hapësirën e nevojshme për rritje të nivelit të huamarrjes me qëllim të mbajtjes së rritjes ekonomike në nivel të dëshiruar.

Po ashtu, Qeveria në detyrë, duhet të nisë menjëherë përpilimin e një programi të rimëkëmbjes për fazën e paspërfundimit të pandemisë COVID-19, i cili do të përfshinte mjete monetare nga buxheti i vendit, por edhe nga organizatat financiare ndërkombëtare. Organizatat nënshkruese të kësaj deklarate kërkojnë edhe Kuvendi i Kosovës që të mbështesë masat e prezantuara nga Qeveria në detyrë, përfshirë edhe rishikimin e nevojshëm të buxhetit të vitit 2020.

Krejt në fund, Oda Ekonomike e Kosovës, Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare, Këshilli i Investitorëve Evropianë dhe Klubi i Prodhuesve të Kosovës, mbesin të zotuara që të ofrojnë përkrahjen e parezervë dhe ekspertizën e tyre në përpilimin e programit, por edhe në identifikimin e fondeve të vëna në dispozicion për qeveritë dhe sektorin privat në shtetet e prekura nga pandemia. 

Publikuar më 27.03.2020