Ftesë publike për ndërtimin e standeve standarde në Panairin e Produkteve Bujqësore, Agroindustriale dhe Tregtisë Inverse “Prishtina 2018

Ftesë publike për ndërtimin e standeve standarde në Panairin e Produkteve Bujqësore, Agroindustriale dhe Tregtisë Inverse “Prishtina 2018"

Prishtinë, më: 05.11.2018

 

Në  bazë të nenit 30 të Ligjit për  Odën Ekonomike të Kosovës nr. 2004/7, nenit 52 të Statutit të Odës Ekonomike të Kosovës, Sekretari i  Përgjithshëm shpallë këtë:

Ftesë publike për ndërtimin e standeve standarde në Panairin e Produkteve Bujqësore, Agroindustriale dhe Tregtisë Inverse “Prishtina 2018 cili do të mbahet  prej datës 03-04 Dhjetor 2018, në Sallën Betowen në Hotel Emerald - Prishtinë.

SHËRBIMET E  KËRKUARA

Rregullimi i stendave me infodes
Tavolina, karrige;
Burim energjie;
Mbishkrimi i emrave të ndërmarrjeve;
Vitrina ekspozimi.`

Kompania duhet të ketë përvojë, eksperiencë në këtë fushë të punës dhe të jetë e aftë për të siguruar personel të mjaftueshëm dhe të shkathtë për të kryer shërbimet e kërkuara.

Si kriter i përzgjedhur do të jetë çmimi më i ultë.

Afati i fundit për aplikim është 09 Nëntor 2018, publikimi në webfaqen e OEK-ut, www.oek-kcc.org dhe në gazetën Epoka e Re.

 

 

Sekretari i Përgjithshëm

z. Parim Bajrami

Publikuar më 05.11.2018