Nën ombrellën e Odës Ekonomike tÑ‘ Kosovës themelohet edhe “Shoqata e ekspertëve gjyqësor

Nën ombrellën e Odës Ekonomike tÑ‘ Kosovës themelohet edhe “Shoqata e ekspertëve gjyqësor

Me 25.10.2018 nÑ‘ kuadÑ‘r tÑ‘ OdÑ‘s Ekonomike tÑ‘ KosovÑ‘s u themelua “ Shoqata e ekspertÑ‘ve gjyqÑ‘sor “ .

NÑ‘ mbledhjen konstituive tÑ‘ shoqatÑ‘s, u bÑ‘ zgjedhja e Kryetarit dhe NÑ‘nkryetarit tÑ‘ ShoqatÑ‘s. Kryetar  i ShoqatÑ‘s u zgjodh z.Shkelzen Qorraj  kurse  NÑ‘nkryetar z.Selman Boqolli.

Me kÑ‘tÑ‘ rast Shoqata aprovoi nÑ‘ parim edhe Statutin e ShoqatÑ‘s. 

Aktivitetet specifike të shoqatës  do të jenë :

Ofrimi  i shërbimeve të ekspertizës profesionale dhe angazhimit intelektual;
Ngritja e nivelit të përgjegjësisë profesionale në hartimin e ekspertizave;
Organizimi i anëtarësisë së saj për të avancuar dhe mbrojtur punën intelektuale dhe profesionale gjatë hartimit të ekspertizave
Ofrimi i shërbimeve për institucionet e shtetit të Kosovës si dhe sektorin privat

Mbledhja e rradhës u caktua të mbahet me daten 15.Nentor 2018

Publikuar më 25.10.2018