“PËRGATITJA DHE MENAXHIMI I KONTRATAVE NË   BIZNES”

“PËRGATITJA DHE MENAXHIMI I KONTRATAVE NË BIZNES”

 

Të nderuar ndërmarrës,

 

Ju njoftojmë se ODA EKONOMIKE E KOSOVËS, organizon trajnimin e radhës me temën: 

 

“PËRGATITJA DHE MENAXHIMI I KONTRATAVE NË   BIZNES”

 

TEMAT E DISKUTIMIT:

 

• Çka është kontrata ?

• Elementet dhe kriteret që duhet t’i përmbajë një kontratë?

• Klasifikimi i kontratave;

• Mënyrat e lidhjes (nënshkrimit) të një kontrate?

• Kontrata me kohë të caktuar dhe të pacaktuar;

• Kontrata e përhershme dhe kontrata kolektive;

• Kontrata për punë specifike;

• Kontratat e furnitorëve dhe blerësve;

• Kontratat e palës së tretë dhe autorizimet;

• Shkëputja e kontratës dhe procedurat e saj?

• Deklarata e konfidencialitetit;

• Cilët janë mekanizmat ligjore në raste të shkeljes së kontratës?

• Shembuj praktik në biznese kosovare.

 

GRUPET E INTERESIT

 

• Të punësuar në kompani private/publike, 

• Pronarë të bizneseve të vogla ose të mesme, 

• Menaxher të bizneseve të mëdha, 

• Menaxher te burimeve njerezore

• Stundent, të papunë, apo të punësuar tjerë.

 

 

TË DHËNAT TJERA

 

Trajnimi është i orientuar nga praktika dhe do të trajtohen rastet më të shpeshta me të cilat bizneset hasin në probleme të ndryshme.

 

Vendi i mbajtjes së trajnimit: Oda Ekonomike e Kosoves, "Nëna Terezë”, Nr.20 -Prishtinë.

 

Ligjërues: Liridon Alidemaj

 

 

Data e trajnimit: 26 -27 Tetor, 2018

Ora: 10:00 – 15:00 h

Çmimi: 75 Euro/për person

Në fund të trajnimit, të gjithë pjesëmarrësit do të pajisen me certificatë të pjesëmarrjes, të lëshuar nga Oda Ekonomike e Kosovës.

SI TË APLIKONI?

 

 

Aplikimin mund ta bëni online përmes:  https://goo.gl/forms/CxAkNV1RY42jnZIH3 

 

Për pyetje shtesë, Ju lutem mos hezitoni të na kontaktoni në çdo kohë, në nr. e tel. 045 671 444

Publikuar më 28.09.2018