Publikacije

Publikacije

Privredna komora Kosova, kao nevladina i neprofitna organizacija, ima za cilj dalje jačanje oblasti istraživanja, posebno onih koja se odnose na aspekt privrednog razvoja, uzimajući u obzir i Izveštaj Evropske komisije o napretku, u kojem se neprekidno naglašava nedostatak ekonomskih statistika u zemlji. Indikator poverenja preduzeća na Kosovu, koji se objavljuje u redovnim tromesečnim periodima, predstavlja referenciju koju IFO Institut iz Nemačke stalno koristi za uporeÄ‘ivanje naše privrede, dok "Bottleneck" (usko grlo) od početka 2014. svake godine identifikuje prepreke za poslovanje u našoj zemlji, rangirajući 10 glavnih prepreka za poslovanje na Kosovu, ispraćene dimenzijama opšteg ekonomskog okruženja, administrativnom i regulativnom dimenzijom, infrastrukturnom dimenzijom i opštih uslova, kao i dimenzijom unutrašnjih barijera sektora (kompanija).
 
Ovaj izveštaj pruža priliku za identifikovanje ovih uskih grla na osnovu kojih je PKK tokom 2017. organizovao 4 konferencije/debate o temama kao što su energija, radna snaga, zakon o radu i rodni aspekt, fiskalni paket, itd.