Partneri

Privredna komora Kosova neprekidno beleži uspehe kroz stalnu saradnju sa svojim domaćim i međunarodnim partnerima

Publikuar më 24.01.2018

Aktivinosti