Lulzim Rafuna

Lulzim Rafuna

April 2020 - do sada
Funkcija: Savetnik Direktora Carine Kosova
Januar – Mart 2020
Funkcija: Ministar Finansija
Septembar 2017 – Decembar 2019
Funkcija: Savetnik Ministra Finansija
Februar 2017 – Mart 2020
Funkcija: Savetnik Premijera Albanije za Carine i Poreze
2013 – 2016
Funkcija: Generalni Direktor Carine Kosova
2007 – 2013
Funkcija: Pravni direktor
April 2013 – Oktobar 2013
Funkcija: Pravni Savetnik Guvernera Centralne Banke Kosova
April 2009 - April 2013
Funkcija: Pravni direktor u Pravnom odeljenju/ Pravni savetnik Ministra Privrede i Finansija
 Predavao na nekoliko privatnih koledža na Kosovu