Srednji paket usluga za članove

Srednji paket usluga za članove

PKK sertifikat o članstvu;

Reference za poslovnu vizu;

Obaveštenja i mogućnost učestvovanja na domaćim i međunarodnim sajmovima koje organizuje Privredna komora Kosova;

Logistička i administrativna podrška u organizovanju sastanaka sa udruženjima iz vašeg sektora;

Informacije o organizovanju sastanaka sa drugim biznisima iz vašeg sektora na Kosovu i inostranstvu;

Obaveštenja o najnovijim izmenama privrednih uredbi;

Učestvovanje na sajmovima koje organizuje PKK sa popustom od 15%;

Učestvovanje na treninzima koje organizuje PKK sa popustom od 20%;

Referentno pismo o članstvu;

Najnovije informacije i najznačajnije vesti o domaćoj i međunarodnoj privredi;

Lobiranje kod relevantnih institucija po individualnom zahtevu korisnika;

Ubrzana procedura upućivanja zahteva od strane udruženja kod relevantnih institucija;

Saveti o opštim makroekonomskim pitanjima;

Redovni sastanci na različitim trgovinskim misijama;

Redovna obaveštenja o različitim pozivima kao što su: tenderi, domaći i međunarodni projekti, grant šeme, itd.

Članstvo garantuje učešće na sastancima visokog nivoa i značajnim događajima Privredne komore;

Promocija promotivnih prostora i platforme od strane PKK-a;

Besplatan sertifikat o poreklu robe;

Besplatan barkod za kosovske proizvode;

Saveti o sprovođenju privrednih uredbi; 

Saveti o investiranju, pristupu finansijama i javno-privatnim partnerstvima;

Umreživanje sa relevantnim činiocima prema korisnikovom zahtevu;

Popust na organizovanje Biznis kluba;

Obrazac za učlanjenje možete skinuti ovde.