Gjakovë

Gjakovë

Behar Ferizi
Rr.Kurriz Agora, 50 1000 Gjakove