DEPARTAMENTI PËR POLITIKA DHE KOMUNIKIM STRATEGJIK

DEPARTAMENTI PËR POLITIKA DHE KOMUNIKIM STRATEGJIK

Departamenti për Politika dhe Komunikim Strategjik ka këto njësi:

  • Zyra për Marrëdhënie me Publikun
  • Zyra për Shërbime të Promovimit
  • Zyra për Marrëdhënie Ndërkombëtare
  • Zyra për Projekte
  • Qendra për Analiza Ekonomike
  • Akademia për Ndërmarrësi
  • Zyra për legjislacion ekonomik, këshilla ligjore, çështje tatimore, tregtare dhe të investimeve
Publikuar më 22.01.2018