Përfundoi me sukses Trajnimi,, MSA dhe mundesite e biznesit ne Kosove”

Përfundoi me sukses Trajnimi,, MSA dhe mundesite e biznesit ne Kosove”

Përfundoi me sukses Trajnimi,, MSA dhe mundesite e biznesit ne Kosove”

Oda Ekonomike e Kosoves organizoi trajnimin, MSA dhe mundesite e biznesit ne Kosove, si nevoje e dalur nga hulumtimet e bera nga OEK.

‘’MSA eshte nje mundesi e jashtezakonshme e të bërit biznes dhe kjo duhet të shfrytëzohet nga bizneset kosovare, por për të përfituar nga një marrëvshje e tillë, bizneset kosovare duhe të jënë sa më të përgaditura, duke marrë parasysh edhe konkurrencën e lartë ne tregun evropian,, tha Besim Mustafa ,Drejtor i Departamentit për Arsim profesional.

Trajnimi eshte perkrahur nga Projekti EUFORIA është një projekt i financuar nga BE, qe bashkon pesë universitete të BE-së, gjashtë universitete kosovare, OEK, Gratë në Biznes dhe katër kompani kosovare.

Qëllimi është të përmirësojë lidhjet mes universiteteve dhe ndërmarrjeve në Kosovë dhe të përmirësojë punësueshmërinë e të diplomuarve universitarë Publikuar më 20.03.2018