Bashkimi i Dhomave te Tregtise dhe Industrise se Shqiperise dhe Odes Ekonomike te Kosoves, kerkojme konkretizim te avansimit te bashkepunimit ekonomik Kosove-Shqiperi.

Bashkimi i Dhomave te Tregtise dhe Industrise se Shqiperise dhe Odes Ekonomike te Kosoves, kerkojme konkretizim te avansimit te bashkepunimit ekonomik Kosove-Shqiperi.

Bashkimi i Dhomave te Tregtise dhe Industrise se Shqiperise dhe Odes Ekonomike te Kosoves, kerkojme konkretizim te avansimit te bashkepunimit ekonomik Kosove-Shqiperi.

Publikuar më 05.02.2018