Procesi i digjitalizimit të bizneseve në Kosovë

Procesi i digjitalizimit të bizneseve në Kosovë

Udhëzues për firmat kosovare mbi përparësitë dhe potencialet e mjeteve digjitale

 

Pandemia e Koronës përshpejtoi trendin që aktivitetet e përditshme të drejtpërdrejta të kalojnë online. Ndërsa bizneset ishin ballafaquar me konkurrencën e botës digjitale më parë, domosdoshmëria e madje edhe kompanive tradicionale të mendojnë për mjetet digjitale dhe transformimin digjital për të shmangur rreziqet e transformimit nuk mund të mohohet më. Kompanitë që injorojnë transformimin digjital tani janë më shumë se kurrë në rrezik për të humbur konkurrencën e tyre, në të njëjtën kohë, është e vështirë të gjesh procesin e duhur të transformimit digjital ndërsa çështjet e ndjeshme të mbrojtjes së të dhënave, funksionalitetit dhe lehtësisë së përdorimit duhet të merren parasysh. Ky udhëzues synon t'u sigurojë kompanive tradicionale në

Kosovë informacione mbi përparësitë dhe potencialet e përdorimit të mjeteve digjitale. Për më tepër, do të prezantohet qasja e konsulentëve të parë të certiikuar digjitalë në Kosovë dhe mbështetja e tyre dhe mësimet kryesore për kompanitë kosovare në tre sektorë të ndryshëm.

Broshurën për  Procesi i digjitalizimit të bizneseve në Kosovë mund ta shkarkoni këtu.

Publikuar më 16.12.2021