TREGU I PËRBASHKËT RAJONAL - KATALIZATOR PËR INTEGRIMIN EKONOMIK RAJONAL DHE PIKËMBËSHTETJE DREJT TREGUT TË VETËM TË BE-së

TREGU I PËRBASHKËT RAJONAL - KATALIZATOR PËR INTEGRIMIN EKONOMIK RAJONAL DHE PIKËMBËSHTETJE DREJT TREGUT TË VETËM TË BE-së

Si do të përfitojë kompania juaj nga ky proces?

 

Vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor (BP) kanë bashkëpunuar në mënyrë intensive për të krijuar mundësi të reja për zhvillim, vende pune dhe rritje, duke maksimalizuar përfitimet nga rruga e tyre e përbashkët drejt anëtarësimit në BE.

Plani i Veprimit për Tregun e Përbashkët Rajonal 2021-2024, që u mbështet nga udhëheqësit e gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor (BP6) – Shqipëria, Bosnje-Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia, në Samitin e Procesit të Berlinit të mbajtur më datë 10 nëntor 2020 në Sofie, është vazhdim i përpjekjeve për nxitjen e bashkëpunimit ekonomik në BP6.

Me Tregun e Përbashkët Rajonal synohet rritja e interesimit për rajonin dhe aftësinë konkurruese të tij dhe sjelljen e rajonit më pranë tregjeve të BE-së.

Për të parë se si do të përfitojë kompania juaj nga ky proces, gjeni më poshtë broshurën e Planit të Veprimit për Tregun e Përbashkët Rajonal 2021-2024.

TREGU I PËRBASHKËT RAJONAL - KATALIZATOR PËR INTEGRIMIN EKONOMIK RAJONAL DHE PIKËMBËSHTETJE DREJT TREGUT TË VETËM TË BE-së

Publikuar më 21.04.2021