Takimi i parë i përbërjes se re te Këshillit Mbikëqyrës ne OEK

Takimi i parë i përbërjes se re te Këshillit Mbikëqyrës ne OEK

Takimi i parë i përbërjes se re te Këshillit Mbikëqyrës ne OEK

 

Sot ne  OEK u mbajt takimi i pare i përbërjes se re te Këshillit Mbikëqyrës te OEK-ut, ku u miratua Rregullorja e re e punës e Këshillit Mbikëqyrës, u shqyrtua dhe miratua  raporti financiar i OEK-ut  për vitin 2018, raporti i punës Janar-Prill 2019.

Gjithashtu Këshilli Mbikëqyrës shqyrtoi dhe miratoi planin financiar te OEK-ut për vitin 2019.

Anëtaret e Këshillit Mbikëqyrës miratuan dhe vendimin për publikimin e shprehjes se interesit për auditimin e pasqyrave financiare te OEKut, duke i len afatin 10 ditor kompanive te certifikuara audituese për te aplikuar.

Publikuar më 31.05.2019