Nën ombrellën e Odës Ekonomike tё Kosovës themelohet edhe “Shoqata e ekspertëve gjyqësor

Nën ombrellën e Odës Ekonomike tё Kosovës themelohet edhe “Shoqata e ekspertëve gjyqësor

Me 25.10.2018 nё kuadёr tё Odёs Ekonomike tё Kosovёs u themelua “ Shoqata e ekspertёve gjyqёsor “ .

Nё mbledhjen konstituive tё shoqatёs, u bё zgjedhja e Kryetarit dhe Nёnkryetarit tё Shoqatёs. Kryetar  i Shoqatёs u zgjodh z.Shkelzen Qorraj  kurse  Nёnkryetar z.Selman Boqolli.

Me kёtё rast Shoqata aprovoi nё parim edhe Statutin e Shoqatёs. 

Aktivitetet specifike të shoqatës  do të jenë :

Ofrimi  i shërbimeve të ekspertizës profesionale dhe angazhimit intelektual;
Ngritja e nivelit të përgjegjësisë profesionale në hartimin e ekspertizave;
Organizimi i anëtarësisë së saj për të avancuar dhe mbrojtur punën intelektuale dhe profesionale gjatë hartimit të ekspertizave
Ofrimi i shërbimeve për institucionet e shtetit të Kosovës si dhe sektorin privat

Mbledhja e rradhës u caktua të mbahet me daten 15.Nentor 2018

Publikuar më 25.10.2018