Përfundoi me sukses edhe trajnimi i radhës me temë “Kanalet e marketingut dhe shpërndarjes në epoken dixhitale”.

Përfundoi me sukses edhe trajnimi i radhës me temë “Kanalet e marketingut dhe shpërndarjes në epoken dixhitale”.

Oda Ekonomike e Kosoves në vazhdën e aktiviteteve te saja organizoi trajnimin, “Kanalet e marketingut dhe shpërndarjes në epoken dixhitale”, si nevojë e dalur nga hulumtimet.

Objektivat kryesore të trajnimit ishin zhvillimi i  njohurive mbi teoritë e marketingut dhe të shpërndarjes, në kohën e internetit dhe mediave sociale.  Në mënyrë që të zhvillohen mekanizmat dhe te gjendet rruga më e shkurtër nga operatori ekonomik i çdo fushe tek konsumatori në përgjithësi.

Më konkretisht, përdorimin e kostos / përfitimit të kanaleve të shpërndarjes dhe për të krijuar një avantazh konkurrues për biznesin duke qëndruar pranë klientëve.

Ligjiruese e trajnimit ishte Dr. Nurdilek Dalziel, nga Fakulteti i Biznesit ne Stafford University – Britania e Madhe.

Publikuar më 11.05.2018