ODA EKONOMIKE E KOSOVËS në bashkëpunim me FIFO LLC, organizojnë trajnimin me temën:  PËRPILIMI DHE ANALIZA E PASQYRAVE FINANCIARE

ODA EKONOMIKE E KOSOVËS në bashkëpunim me FIFO LLC, organizojnë trajnimin me temën: PËRPILIMI DHE ANALIZA E PASQYRAVE FINANCIARE

TEMAT E DISKUTIMIT:

- Raportimi financiar sipas standardeve ndërkombëtare dhe nevojave të ATK-së

- Koeficientët financiar (matja e anëve të forta / dobëta të ndërmarrjes)

- Përzgjedhja e këshillimit financiar profesional, parakusht për sukses në biznes

- Këshilla kundër mashtrimit

- Përdorimi i teknologjisë në raportim financiar - sfidat dhe mundësitë

 

GRUPET E INTERESIT

- Të punësuar në sektorin privat

- Pronarë të bizneseve të vogla ose të mesme

- Menaxher të bizneseve të mëdha

- Persona tjerë që i lidhin interesa të fushës financiare

- Stundent apo të punësuar tjerë

 

TË DHËNAT TJERA

Vendi i mbajtjes së trajnimit:

Oda Ekonomike e Kosovës

Nëna Terezë, Nr. 20 - Prishtinë

Ligjërues: Luan Matoshi

 

Data: 9 -10 Maj, 2018

Ora: 09:30 – 15:30 h

Çmimi: 55 Euro / për person

 

Aplikoni për këtë trajnim përmes:

www.fifo-ks.com/oda

045 671 444

Publikuar më 27.04.2018